EIROPAS REĢIONĀLĀ ATTĪSTĪBAS FONDA PROJEKTA “FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS” IETVAROS PERUZA UZSĀK PĒTNIECĪBAS PROJEKTU

Projekta ID Nr. Nr.1.2.1.1/18/A/005, 4. kārtas projekta (turpmāk – Projekts), ko īsteno saskaņā ar 2016. gada 05. janvāra Ministru kabineta Read more

PROJEKTA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” IETVAROS SIA “PERUZA” SADARBĪBĀ AR SIA “WEAREDOTS” UZSĀK STARPNOZARU PĒTNIECĪBAS PROJEKTU

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un Read more

DALĪBA ĀRVALSTĪS IZSTĀDĒS UN KONFERENCĒS STARPTAUTISKĀS KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANAS PROJEKTA IETVAROS

gada 27. maijā SIA PERUZA un LIAA ir noslēgusi līgumu par atbalsta saņemšanu komersantiem nr.SKV-L-2016/376 Līguma mērķis ir sniegt atbalstu Read more

Projekta “Latvijas Pārtikas Kompetences centrs” ietvaros PERUZA uzsāk pētniecības projektu.

Projekta “Latvijas Pārtikas Kompetences centrs” ietvaros SIA PERUZA 2019.gada 1.jūlijā uzsāk pētniecības projektu Read more

To provide a better service to you our website uses Cookies.

Find out more at – Privacy policy