EU projects


PERUZA - the company of expertise in fish processing, production systems and customized industry solutions for over 28 years - proudly presents the improved Pocket-type fish nobbing and filleting machine.

DALĪBA ĀRVALSTĪS IZSTĀDĒS UN KONFERENCĒS STARPTAUTISKĀS KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANAS PROJEKTA IETVAROS

gada 27. maijā SIA PERUZA un LIAA ir noslēgusi līgumu par atbalsta saņemšanu komersantiem nr.SKV-L-2016/376 Līguma mērķis ir sniegt atbalstu Read more

Projekta “Latvijas Pārtikas Kompetences centrs” ietvaros PERUZA uzsāk pētniecības projektu.

Projekta “Latvijas Pārtikas Kompetences centrs” ietvaros SIA PERUZA 2019.gada 1.jūlijā uzsāk pētniecības projektu Read more

Mašīnbūves kompetences centra ietvaros PERUZA ievieš jaunas tehnoloģijas

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un Read more

Mašīnbūves kompetences centra ietvaros PERUZA ievieš jaunas tehnoloģijas

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un Read more

Mašīnbūves kompetences centra ietvaros PERUZA ievieš jaunas tehnoloģijas

01.06.2018-31.08.2018 Izstrādāts prototips iekārtai ar darba procesā pasapmācošu vadības sistēmu optimālas apstrādes paņēmienu pielietošanai. 01.04.2018 – 30.05.2018 Daļēji izstrādāts prototips Read more

To provide a better service to you our website uses Cookies.

Find out more at – Privacy policy