Mašīnbūves kompetences centra ietvaros PERUZA ievieš jaunas tehnoloģijas

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un Read more

Mašīnbūves kompetences centra ietvaros PERUZA ievieš jaunas tehnoloģijas

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un Read more

Mašīnbūves kompetences centra ietvaros PERUZA ievieš jaunas tehnoloģijas

01.06.2018-31.08.2018 Izstrādāts prototips iekārtai ar darba procesā pasapmācošu vadības sistēmu optimālas apstrādes paņēmienu pielietošanai. 01.04.2018 – 30.05.2018 Daļēji izstrādāts prototips Read more

Pocket type nobbing (de-heading and gutting) and filleting of fish by PERUZA

The pocket-type fish nobbing and filleting machine has been acknowledged in the industry yet ever improving in order to advance Read more

To provide a better service to you our website uses Cookies.

Find out more at – Privacy policy