HurdMaster MD1000 – for greener future!

World wide society understand the importance of finding new eco friendly ways for improving comfort of life. Tesla has found it’s Read more

Projekta “Latvijas Pārtikas Kompetences centrs” ietvaros PERUZA uzsāk pētniecības projektu.

Projekta “Latvijas Pārtikas Kompetences centrs” ietvaros SIA PERUZA 2019.gada 1.jūlijā uzsāk pētniecības projektu Read more

Automated balance

Since beginning of the time we know our hands as a tools, frankly, quite handy ones. At first we used Read more

Challenges has been set

PERUZA together with experienced fisherman and Natural Resources Institute Finland (Luke) engaged in talks about finding new and better ways Read more

Chips factory robotic solutions

PERUZA and ABB automatize Biggest chips factory in Baltics

Adazu Cipsi is biggest producer of potato chips in Baltic states. Investing in quality of products and increasing process quality Read more

Mašīnbūves kompetences centra ietvaros PERUZA ievieš jaunas tehnoloģijas

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un Read more

Mašīnbūves kompetences centra ietvaros PERUZA ievieš jaunas tehnoloģijas

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un Read more

Mašīnbūves kompetences centra ietvaros PERUZA ievieš jaunas tehnoloģijas

01.06.2018-31.08.2018 Izstrādāts prototips iekārtai ar darba procesā pasapmācošu vadības sistēmu optimālas apstrādes paņēmienu pielietošanai. 01.04.2018 – 30.05.2018 Daļēji izstrādāts prototips Read more

To provide a better service to you our website uses Cookies.

Find out more at – Privacy policy