26.07.2021 SIA PERUZA izsludina iepirkumu par DARTORVADĪBAS SISTĒMAS KOMPLEKTS PIEGĀDI

Share This Post
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Iepirkums nepieciešams Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk – ERAF) projekta “Latvijas Pārtikas Kompetences centrs”, id. Nr. 1.2.1.1/18/A/002, pētniecības projekta “SIA Rāmkalni Nordeco un SIA Peruza sadarbības projekts jaunas sukāžu žāvēšanas tehnoloģijas izstrādei un iekārtu prototipa izstrādei”  ietvaros. “

Iepirkuma metode saskaņā ar 2017. gada 28. februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Iepirkuma priekšmeta aprakstu var lejuplādēt Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.

Piedāvājums jāiesniedz SIA PERUZA birojā “Lejasrandoti”, Mucenieki, Ropažu nov. LV2137 līdz 10.08.2021 pl.16.00

Get your free product catalogue now!

Sign up to receive our newsletter about the most recent projects and more, and instantly receive our product catalogue in your inbox!

We take your privacy very seriously and will only use your submitted data as described in our privacy policy.

More To Explore

Parcel sorting

Parcel Sorting Tendencies In 2022

Due to restrictions that temporarily prevented on-site shopping, postal service providers, as well as parcel and shipment delivery companies, experienced an enormous increase in workload. In this article we take a look on the parcel sorting tendencies that we can take in mind for 2022.

Read More »
Fish processing

Why The Seafood Industry Should Be Turning To Automation?

The industry tendency’s date show that the aquaculture industry is exponentially growing every year. So companies that work in this industry need to find modern and up-to-date solutions for fish production to keep up not only with the high competition in the market but with meeting the industry demand as well.

Read More »

Get your free product catalogue now!

Sign up to receive our newsletter about the most recent projects and more, and instantly access our full product range catalogue which includes detailed information of all our base products and solutions! 

We take your privacy very seriously and will only send the occasional newsletter about our company, the most recent projects and more. You can opt out any time.

To provide a better service to you our website uses cookies. Learn more in our Privacy Policy.