PERUZA sadarbībā ar “Rāmkalni Nordeco” veic pētījumu, lai izveidotu jaunas cidoniju un rabarberu apstrādes tehnoloģijas un izstrādātu iekārtu prototipu ERAF programmas atbalstītajā projektā Nr.1.2.1.1/18/A/002 “LATVIJAS PĀRTIKAS NOZARES KOMPETENCES CENTRS”

PERUZA paveiktās aktivitātes projektā 5.pārskata periodā

Tika veikta cidoniju un rabarberu griešanas iekārtu komponenšu izgatavošana un funkcionālo mezglu testēšana.

Cidoniju iekārtai iepriekšējā periodā tika uzkonstruēta revolvertipa iekārta, izgatavoti tās atsevišķi elementi funkcionālai pārbaudei. Testos ar produktu konstatētas nepārvaramas tehniskas problēmas kvalitatīva produkta ražošanai. Atskaites periodā uzkonstruēta principiāli cita iekārta – moduļveida un atbilstoša pilnai cidoniju daivu izgatavošanai, sagriežot un iztīrot serdi. Izgatavotas vairākas versijas galvenajiem mezgliem un izvēlēti finālisti, pamatojoties uz testiem ar cidonijā,

Rabarberu griešanas iekārtai iepriekšējā periodā izveidotā konstrukcija sevi ir parādījusi ka  principiāli atbilstoša, tomēr testos ar produktu konstatētas būtiskas tehniskas problēmas kvalitatīva produkta ražošanai. Atskaites periodā uzkonstruēta virkne izmaiņu un tās realizētas, izgatavojot jaunas konstrukcijas mezglus.

Tiek izgatavota gala versija galvenajiem mezgliem un sākta fināla iekārtas montāža. Turpmāk jāveic pilna izmēra iekārtas pilnvērtīgi testi.

Pēc tam, kad septembrī būs pabeigta iekārtu gala versiju uzgatavošana, ir jāveic pilnvērtīgi un ilgstoši testi ar produktiem, lai noteiktu optimālos iekārtas darbības režīmus un tos ieregulētu iekārtas darbam. Lai veiktu nepieciešamos ieregulēšanas darbus, ir nepieciešams projekta pagarinājums 3 mēneši, līdz 2020.gada decembra beigām.

Secinājumi:

  • Ir apzinātas un atrisinātas iekārtu tehniskās un produkta uzvedības problēmas, tos apstrādājot
  • Ir izmainītas nepieciešamās konstrukcijas, pasūtīti un saņemti izgatavošanai nepieciešamie komponenti, notiek iekārtas gala versijas izgatavošana
  • Nepieciešams projekta pagarinājums 3 mēneši, lai pilnvērtīgi veiktu testus ar produktiem un ieregulētu iekārtas darbam.

Raksts ievietots: 01.09.2020


Contact form