PERUZA SIA SADARBĪBĀ AR RĀMKALNI NORDECO SIA UZSĀK JAUNU SADARBĪBAS PROJEKTU JAUNAS SUKĀŽU ŽĀVĒŠANAS TEHNOLOĢIJAS IZSTRĀDE UN IEKĀRTU PROTOTIPA IZSTRĀDE

“Latvijas Pārtikas Kompetences centrs”, id. Nr. 1.2.1.1/18/A/002, pētniecības projekta “SIA Rāmkalni Nordeco
un SIA Peruza sadarbības projekts jaunas sukāžu žāvēšanas tehnoloģijas izstrādei un iekārtu prototipa izstrādei.”

Pētniecības projektu paredzēts ralizēt līdz 01.03.2022

Laika posmā no 01.02.2021 līdz 16.05.2021

Pirmajā Rūpnieciskā pētījuma periodā PERUZA veica esošo zināmo ogu kaltēšanas risinājumu analīzi un kritiku, lai izvēlētos iespējamo perspektīvo iekārtas attīstības virzienu. Ir iegūtas zināšanas par sekojošām metodēm: konvekcija, vakuuma kamera, liofilizācija, mikroviļņu kamera, infrasarkanā starojuma kamera.
Tiek veidots teorētiskais termodinamiskais modelis, kas ietver daudzu sabērtu objektu mijiedarbību ar gaisu kā mitruma izneses aģentu un šo objektu termodinamisko atbildi uz dažādiem termiskajiem režīmiem.

Tiek veidoti žāvējamo ogu kā sabērtu objektu pārvietošanas varianti, ņemot vērā, ka ogas pirms kaltēšanas ir ekstraģētas cukura šķīdumā, lai osmozes procesā izvilktu bioloģiski aktīvās vielas. Cukura šķīduma pielietošana rada problēmu ar ogu savstarpējo salipšanu un secīgi ar to vienmērīgu kaltēšanu.

Publicēts: 17.05.2021


Contact form