PERUZA SIA SADARBĪBĀ AR RĀMKALNI NORDECO SIA UZSĀK JAUNU SADARBĪBAS PROJEKTU JAUNAS SUKĀŽU ŽĀVĒŠANAS TEHNOLOĢIJAS IZSTRĀDE UN IEKĀRTU PROTOTIPA IZSTRĀDE

Share This Post
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

“Latvijas Pārtikas Kompetences centrs”, id. Nr. 1.2.1.1/18/A/002, pētniecības projekta “SIA Rāmkalni Nordeco
un SIA Peruza sadarbības projekts jaunas sukāžu žāvēšanas tehnoloģijas izstrādei un iekārtu prototipa izstrādei.”

Pētniecības projektu paredzēts ralizēt līdz 01.03.2022

Laika posmā no 01.02.2021 līdz 16.05.2021

Pirmajā Rūpnieciskā pētījuma periodā PERUZA veica esošo zināmo ogu kaltēšanas risinājumu analīzi un kritiku, lai izvēlētos iespējamo perspektīvo iekārtas attīstības virzienu. Ir iegūtas zināšanas par sekojošām metodēm: konvekcija, vakuuma kamera, liofilizācija, mikroviļņu kamera, infrasarkanā starojuma kamera.
Tiek veidots teorētiskais termodinamiskais modelis, kas ietver daudzu sabērtu objektu mijiedarbību ar gaisu kā mitruma izneses aģentu un šo objektu termodinamisko atbildi uz dažādiem termiskajiem režīmiem.

Tiek veidoti žāvējamo ogu kā sabērtu objektu pārvietošanas varianti, ņemot vērā, ka ogas pirms kaltēšanas ir ekstraģētas cukura šķīdumā, lai osmozes procesā izvilktu bioloģiski aktīvās vielas. Cukura šķīduma pielietošana rada problēmu ar ogu savstarpējo salipšanu un secīgi ar to vienmērīgu kaltēšanu.

Publicēts: 17.05.2021

 

Laika posmā no 17.05.2021 – 16.08.2021

Uzkonstruēts un izgatavots pirmais prototips kaltēšanas kamerai ar plaši maināmiem darbības parametriem, savstarpēji salāgotas iekārtu un  sistēmu komponentes.

Veikti eksperimenti ar dažādām gaisa plūsmām caur sabērtu ogu masu: statiski sabērtu; caurpūstu; irdinātu ar gaisa triecieniem; vienā slānī; vairākos slāņos; sabērtu rotējošā cilindrā. Izmantojot dažādus rotācijas ātrumus un caurpūstu ar dažādiem gaisa daudzumiem.

Piedāvātais risinājums rada neatbilstošu sukāžu zūšanas režīmu un produkta bojāšanos. Jārealizē liels eksperimentu variantu daudzums, lai atrastu optimālas režīmu kombinācijas.

 

Ievietots 20.08.2021

Get your free product catalogue now!

Sign up to receive our newsletter about the most recent projects and more, and instantly receive our product catalogue in your inbox!

We take your privacy very seriously and will only use your submitted data as described in our privacy policy.

More To Explore

Get your free product catalogue now!

Sign up to receive our newsletter about the most recent projects and more, and instantly access our full product range catalogue which includes detailed information of all our base products and solutions! 

We take your privacy very seriously and will only send the occasional newsletter about our company, the most recent projects and more. You can opt out any time.

To provide a better service to you our website uses cookies. Learn more in our Privacy Policy.