PROJEKTA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” IETVAROS SIA “PERUZA” SADARBĪBĀ AR SIA “WEAREDOTS” UZSĀK STARPNOZARU PĒTNIECĪBAS PROJEKTU

Share This Post

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” No 2019.gada 1.aprīļa līdz 2022.gada 30.jūnijam īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”. Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “PERUZA” sadarbībā ar SIA “WeAreDots” 2022. gada 1.janvārī uzsāk starpnozaru pētniecības projekta Nr.4.10  “Tehnoloģija sabērtu sīkpaku atpazīšanai ar datorredzi un robotizētai šķirošanai” īstenošanu.

Projekta mērķis ir izveidot tehnoloģiju sabērtu sīkpaku atpazīšanai ar datorredzi un robotizētai šķirošanai. Pētījumu plānots realizēt līdz 2022.gada 30 jūnijam.

 

Laika posmā 01.01.2022 – 31.03.2022

Pārskata periodā  PERUZA koriģēja sākotnējo risinājuma hipotēzi: Datorredze konstatē paciņas kontūru plus redzamu svītrkodu, tad turp nosūta manipulatoru paņemšanai. Izstrādes gaitā konstatēts, ka statiski padotu paciņu sabērumā nosacījumu kopa «nosakāma kontūra + redzams svītrkods + paciņa ir paņemama jo nav daļēji apklāta ar citu» ir ne vairāk ka 20-30% gadījumu. Konstatēts, ka bez statiska sabēruma dinamiskas pārkārtošanas, paciņas izklājot vienā slānī, tad sarindojot, manipulatora un datorredzes sasniegtā ražība ir kritiski nepietiekama Lai to risinātu, tiek gatavots jauns risinājums: dinamisks konveijeru risinājums slāņa izklāšanai, rindošanai un uzlikšanai uz galvenā šķirošanas konveijera un manipulatora satvērējs, kam jāvar pagriezt paciņu, lai redzams svītrkods, tad paciņas uzlikšanai uz galvenā šķirošanas konveijera.

 

Laika posmā no 01.04.2022 – 30.06.2022

MASOC Kompetences Centrā PERUZA SIA  un WeAreDots SIA partnerībā ir realizējuši projektu “Tehnoloģija sabērtu sīkpaku atpazīšanai ar datorredzi un robotizētai šķirošanai.”

Haotiski sabērtu, nevienādu, reizēm attāli līdzīgu objektu, piemēram sīkpaku, automatizēta satveršana no paku kaudzes ir līdz šim praktiski neatrisināts uzdevums daudzās industrijās, pa ko liecina fakts, ka visā pasaulē šo uzdevumu joprojām veic cilvēki.

Projekta izstrādes gaitā tika izveidota virtuālā paku šķirošanas konveijera platforma ar mākslīgā intelekta programmatūru, ar kuras palīdzību tika ģenerēta sintētisko datu kopa –  paciņas dažādos izmēros, novietojumos un ar dažādiem pārklājumiem. Apmācot mākslīgo inteliģenci, virtuālie dati tika izmantoti papildus reālajiem datiem. Rezultātā izveidotā datorredzes sistēma spēj novērtēt sabērto paku kontūras, to telpisko novērtējumu un optimālo noņemšanas secību, kā arī atpazīt vai paciņu svītrkods ir novietots uz leju.

Eksperimentu rezultātā projekta ietvaros ir izveidota tehnoloģija, kas paciņas fiziski izklāj vienā slānī, tad sarindo un novieto uz galvenā šķirošanas konveijera. Izveidots robotmanipulatora satvērējs, kas pagriež paciņu atbilstoši šķirošana konveijera iekārtām redzamam svītrkodam.

 

Get your free product catalogue now!

Sign up to receive our newsletter about the most recent projects and more, and instantly receive our product catalogue in your inbox!

We take your privacy very seriously and will only use your submitted data as described in our privacy policy.

More To Explore

Get your free product catalogue now!

Sign up to receive our newsletter about the most recent projects and more, and instantly access our full product range catalogue which includes detailed information of all our base products and solutions! 

We take your privacy very seriously and will only send the occasional newsletter about our company, the most recent projects and more. You can opt out any time.

To provide a better service to you our website uses cookies. Learn more in our Privacy Policy.