Cidoniju un rabarberu iekārtu prototips

Share This Post

PERUZA sadarbībā ar “Rāmkalni Nordeco” veic pētījumu, lai izveidotu jaunas cidoniju un rabarberu apstrādes tehnoloģijas un izstrādātu iekārtu prototipu ERAF programmas atbalstītajā projektā Nr.1.2.1.1/18/A/002 “LATVIJAS PĀRTIKAS NOZARES KOMPETENCES CENTRS”

PERUZA paveiktās aktivitātes projektā 5.pārskata periodā

Tika veikta cidoniju un rabarberu griešanas iekārtu komponenšu izgatavošana un funkcionālo mezglu testēšana.

 

Cidoniju iekārtai iepriekšējā periodā tika uzkonstruēta revolvertipa iekārta, izgatavoti tās atsevišķi elementi funkcionālai pārbaudei. Testos ar produktu konstatētas nepārvaramas tehniskas problēmas kvalitatīva produkta ražošanai. Atskaites periodā uzkonstruēta principiāli cita iekārta – moduļveida un atbilstoša pilnai cidoniju daivu izgatavošanai, sagriežot un iztīrot serdi. Izgatavotas vairākas versijas galvenajiem mezgliem un izvēlēti finālisti, pamatojoties uz testiem ar cidonijā,

 

Rabarberu griešanas iekārtai iepriekšējā periodā izveidotā konstrukcija sevi ir parādījusi ka  principiāli atbilstoša, tomēr testos ar produktu konstatētas būtiskas tehniskas problēmas kvalitatīva produkta ražošanai. Atskaites periodā uzkonstruēta virkne izmaiņu un tās realizētas, izgatavojot jaunas konstrukcijas mezglus.

 

Tiek izgatavota gala versija galvenajiem mezgliem un sākta fināla iekārtas montāža. Turpmāk jāveic pilna izmēra iekārtas pilnvērtīgi testi.

 

Pēc tam, kad septembrī būs pabeigta iekārtu gala versiju uzgatavošana, ir jāveic pilnvērtīgi un ilgstoši testi ar produktiem, lai noteiktu optimālos iekārtas darbības režīmus un tos ieregulētu iekārtas darbam. Lai veiktu nepieciešamos ieregulēšanas darbus, ir nepieciešams projekta pagarinājums 3 mēneši, līdz 2020.gada decembra beigām.

Secinājumi:

  • Ir apzinātas un atrisinātas iekārtu tehniskās un produkta uzvedības problēmas, tos apstrādājot
  • Ir izmainītas nepieciešamās konstrukcijas, pasūtīti un saņemti izgatavošanai nepieciešamie komponenti, notiek iekārtas gala versijas izgatavošana
  • Nepieciešams projekta pagarinājums 3 mēneši, lai pilnvērtīgi veiktu testus ar produktiem un ieregulētu iekārtas darbam.

Raksts ievietots: 01.09.2020

PERUZA paveiktās aktivitātes projektā 6.pārskata periodā

Uzsākta galveno mezglu montāža fināla iekārtā un tiek veikti pilna izmēra iekārtas pilnvērtīgas darbības testi ar produktiem, lai noteiktu optimālos iekārtas darbības režīmus un tos ieregulētu iekārtas darbam.

Raksts ievietots: 15.12.2020

Laika posmā no 2020.gada oktobra līdz 2020.gada decembrim projekta rezultātā veikti iekārtu un tehnoloģiju testi. Izstrādātas 2 jaunas tehnoloģijas cidoniju un rabarberu griešanai, un 2 jaunu iekārtu – cidoniju un rabarberu griezēju prototipi, kas validēti un testēti reālā darbības vidē (TRL7). Projekta realizācijas laikā iekārtas tika testētas arī ar citiem produktiem, lai noskaidrotu risinājuma piemērotību. Iegūtie testu rezultāti uzrāda, ka rabarberu griezējā realizētie risinājumi var tikt lietoti citu garenu dārzeņu garināšanai, bet jālieto citi diska nažu tipi. Cidoniju tīrīšanas iekārta ir modificējama, piemēram, žāvētu ābolu ražošanā. Tas nozīmē, ka projektā iegūtajām zināšanām un pieredzei ir tieša veicinoša ietekme potenciālam apgrozījuma palielinājumam.

Raksts ievietots 04.02.2021

Get your free product catalogue now!

Sign up to receive our newsletter about the most recent projects and more, and instantly receive our product catalogue in your inbox!

We take your privacy very seriously and will only use your submitted data as described in our privacy policy.

More To Explore

Get your free product catalogue now!

Sign up to receive our newsletter about the most recent projects and more, and instantly access our full product range catalogue which includes detailed information of all our base products and solutions! 

We take your privacy very seriously and will only send the occasional newsletter about our company, the most recent projects and more. You can opt out any time.

To provide a better service to you our website uses cookies. Learn more in our Privacy Policy.