DALĪBA ĀRVALSTĪS IZSTĀDĒS UN KONFERENCĒS STARPTAUTISKĀS KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANAS PROJEKTA IETVAROS

Share This Post

  1. gada 27. maijā SIA PERUZA un LIAA ir noslēgusi līgumu par atbalsta saņemšanu komersantiem nr.SKV-L-2016/376

Līguma mērķis ir sniegt atbalstu Atbalsta saņēmējam saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (projekta identifikācijas numurs 3.2.1.2./16/I/001), kas apstiprināts ar Centrālās finanšu un līguma aģentūras 2016.gada 19.februāra lēmumu Nr.39-2-40/831 un īstenots saskaņā ar 2016.gada 14.martā noslēgto vienošanos par projekta īstenošanu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (turpmāk – Vienošanās par projekta īstenošanu) ietvaros.

Get your free product catalogue now!

Sign up to receive our newsletter about the most recent projects and more, and instantly receive our product catalogue in your inbox!

We take your privacy very seriously and will only use your submitted data as described in our privacy policy.

More To Explore

Get your free product catalogue now!

Sign up to receive our newsletter about the most recent projects and more, and instantly access our full product range catalogue which includes detailed information of all our base products and solutions! 

We take your privacy very seriously and will only send the occasional newsletter about our company, the most recent projects and more. You can opt out any time.

To provide a better service to you our website uses cookies. Learn more in our Privacy Policy.