PERUZA sadarbībā ar SIA “Rāmkalni Nordeco” veic pētījumu, lai izveidotu jaunas cidoniju un rabarberu apstrādes tehnoloģijas un izstrādātu iekārtu prototipu ERAF programmas atbalstītajā projektā Nr.1.2.1.1/18/A/002 “LATVIJAS PĀRTIKAS NOZARES KOMPETENCES CENTRS”

Share This Post

Laika posmā no 01.07.2019 – 16.11.2019 PERUZA veikums, 1.pārskata periodā ir

  1. cidoniju un rabarberu griešanas iespēju tehnoloģisko īpatnību un procesu izpēte un dokumentēšana. Pētījumi tika veikti pie dažādiem ieejas parametriem, lai meklētu produkta optimālās temperatūras apstrādei, novērtētu produktu kalibrēšanas ietekmi, apkārtējās vides faktoru kā gaisa mitrums ietekmi.
  2. tehnisko iespēju izpēte, lai definētu labāko tehnoloģisko un tehnisko risinājumu. Vienlaicīgi ar griešanas režīmu izpēti tika veiktas regulāri produkta novērtējumi un analīzes, lai sekotu, vai risinājumi atbilst pārtikas kvalitātes un drošības prasībām.

 

Darba daļā ar cidonijām tika risināta iespēja manuālo daivošanu aizvietot ar dažāda mehanizācijas līmeņa risinājumiem. Dažādiem risinājumiem tika salīdzināti atgriezumu apjomi, kas rodas manuāli un mehāniski tīrot un daivojot cidonijas. Svarīgs aspekts ir tehnoloģiskā cikla sabalansēšana ar nepieciešamo mīnus temperatūru, kādā cidonijas ir sasaldētas, lai uz apstrādi padotie bumbuļi nebūtu ik pa laikam jāatgriež  saldētavā, kas ievērojami pasliktina gala produkcijas kvalitāti –  tā paliek tumšāka un rodas lielāki produkcijas atbirumi. Par nepieciešamu tehnoloģisko soli ir noteikta cidoniju kalibrēšanas veikšana pirms bumbuļu apstrādes, lai nodrošinātu iespēju apstrādāt augļus pēc līdzīgiem parametriem, tādējādi nodrošinot vienmērīgu produkcijas kvalitāti, produkcijas nepiesārņošana ar  bakterioloģisko piesārņojumu. Īpašs izaicinājums ir cidoniju kā neregulāras formas objektu orientācijas paņēmienu izstrāde to ievietošanai daivošanas iekārtā.

 

Cidoniju pētījuma procesa ilustrācijas:

 

 

 

Darba daļā ar rabarberiem tika strādāts ar jautājumiem par rabarberu sagriešanu ātrā procesā, lai tas tiek apstrādāts svaigs, lai izvairītos no sažūšanas un pelēšanas. Griešanas risinājumam ir jānodrošina panāktu lielāku iztvaikošanas virsmu produkta žāvēšanas laikā un nodrošinātu labāku cukura infiltrāciju produktā un tie tiktu sagriezti vienmērīgos gabalos un gabaliņi pēc apstrādes nelūztu.

Tāpat ka cidonijām, arī rabarberiem iekārtas izveidi ietekmē griešanas instrumentu materiālu saderība ar produktu, jo rabarberos un cidonijās ir augsts dažādu organisko skābju saturs un tie ir skābi  (pH=3-3,6) produkti, kas īpaši reaģē ar dažādiem metāliem, tādējādi veicinot to ātrāku korodēšanos un nolietošanos.

 

Ir sagatavoti prototipu risinājumi cidoniju un rabarberu kātu augstražīgām griešanas ierīcēm. Cidoniju ierīces konstrukcijas radīšanu apgrūtina bumbuļu neregulārā un deformētā forma, kā arī nepieciešamība apstrādāt sasaldētus bumbuļus, kas ir slideni. Rabarberu ierīces konstrukcija ir problemātiska, jo kāti ir dažādi izliekti un ieberot griešanas iekārtas padošanas mezglā tie sastājas haotiskā sakārtā.

 

Rabarberu pētījuma procesa ilustrācijas:

     

 

Raksts ievietots 13.12.2019.

Get your free product catalogue now!

Sign up to receive our newsletter about the most recent projects and more, and instantly receive our product catalogue in your inbox!

We take your privacy very seriously and will only use your submitted data as described in our privacy policy.

More To Explore

Get your free product catalogue now!

Sign up to receive our newsletter about the most recent projects and more, and instantly access our full product range catalogue which includes detailed information of all our base products and solutions! 

We take your privacy very seriously and will only send the occasional newsletter about our company, the most recent projects and more. You can opt out any time.

To provide a better service to you our website uses cookies. Learn more in our Privacy Policy.