DALĪBA ĀRVALSTĪS IZSTĀDĒS UN KONFERENCĒS STARPTAUTISKĀS KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANAS PROJEKTA IETVAROS

  1. gada 27. maijā SIA PERUZA un LIAA ir noslēgusi līgumu par atbalsta saņemšanu komersantiem nr.SKV-L-2016/376

Līguma mērķis ir sniegt atbalstu Atbalsta saņēmējam saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (projekta identifikācijas numurs 3.2.1.2./16/I/001), kas apstiprināts ar Centrālās finanšu un līguma aģentūras 2016.gada 19.februāra lēmumu Nr.39-2-40/831 un īstenots saskaņā ar 2016.gada 14.martā noslēgto vienošanos par projekta īstenošanu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (turpmāk – Vienošanās par projekta īstenošanu) ietvaros.


Contact form